Általános szerződési feltételek

A FanaticShop.hu webshop általános szerződési feltételei

Cégadatok
Üzemeltetés: Ales Kucera , Spalova 145/20, 70200 Ostrava , Czech Republic
Adószám: CZ8607035063
+420723862686 , info@fanaticshop.hu
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik. A webáruházon keresztül leadott rendelést áll módunkban elfogadni.

A www.fanaticshop.hu webcímen történő megrendeléssel, szerződés jön létre a  Ales Kucera mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

Ár

Minden terméknél a végső ár van feltüntetve (ÁFA-val).
A termék webshopon feltüntetett ára a vásárlás pillanatától számítva kötött az eladó számára.
Megrendelés

Amennyiben a Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vissza” gombot. A Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár tartalma” ikonra kattintva.
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
A Vásárló a továbblépéshez a „Tovább” gombra kattintva kitölti az Alapadatokat (email cím, telefon), megadja a Számlázási adatokat, majd a Szállítási adatokat.
A Vásárlónak itt lehetősége van egyéb információkat feltüntetni a rendeléssel kapcsolatban a Megjegyzés mezőben.
A felhasználási feltételek elolvasása után a négyszögbe kattintva a Vásárló elfogadja az  üzleti feltételeket (ÁSZF).  A továbblépéshez a  Vásárló a „Tovább” gombra kell kattint.
A Rendelés jóváhagyása lapon a Vásárló áttekinti az adatokat, ha nem talál hibát, akkor a „Rendelés véglegesítése” gombra kattint. Ellenkező esetben az „Vissza” gombra kattinthat és javíthatja az esetleges hibát.
Utánvétes fizetési mód. Lehetőség van ettől eltérő fizetési módot is igénybe venni.
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza.
Adatbeviteli hibák javítása: a Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
A Vásárló a megrendelés elküldését követően email-ben visszaigazolást kap, amely NEM egyenlő a szerződéssel.  A szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg rendeléskor, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
A Vásárló a megrendelés elküldésével kötelessé válik a termék árának kifizetésére.
Fizetési feltételek

A szolgáltató árengedményeket adhat ezekben az esetekben:

Árengedmény a webshopba való regisztrációért
Árengedmény ismétlődő megrendelésért
Árengedmény egyszeri használatú akciós kupon esetén

Szállítás

A Szolgáltató a megrendelés teljesítésekor a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik. A megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek a Szolgáltatóhoz. Abban az esetben, ha a megrendelt termék a megrendelés leadásának időpontjában nincs készleten, a Vásárló erről értesítve lesz.
A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről.

Elállási jog

A szerződéstől való elállási határidő:

 szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 24 óra elteltével jár le;
 termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
 több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

A szerződést megkötő felek jogai és kötelezségei
A szerződést megkötő felek a Szolgáltató és a Vásárló

A Vásárló köteles:
-Átvenni a megrendelt terméket
-Kifizetni a megrendelt terméket
-Leellenőrizni a terméket az átvételkor

A Szolgáltató köteles:
a terméket az elvárt minőségben, mennyiségben és árban szállítani
a termékkel, vagy utólagosan elküldeni a szükséges dokumentumokat (számla, reklamációs levés) magyar nyelven

ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a Vásárlók személyes adatait. A Szolgáltató kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. A Szolgáltató tájékoztatja vásárlókat, hogy a Vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Az adatkezelési folyamat az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A Vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályozatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat a szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal az oldalon közzéteszi. A Vásárlók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Amennyiben a Vásárló belép a szolgáltató által üzemeltetett webáruház oldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben  A Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató a szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Reklamációs szabályzat
A jótállásra való jog

Jótállás fennállhat szerződés alapján, de egyes termékek, árucikkek esetén jogszabályon alapul a kötelező jótállás (amit sokan garanciának hívnak). Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéshez a jótállási jegy, de ennek hiányában a vásárláskor kapott bizonylat is elég a jótállási eljárásá megindításához. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Amennyiben valamilyen meghibásodás észlelhető a megvásárolt terméken, a Vásárlónak jogában áll megreklamálni azt. A helyes elbíráláshoz szükséges, hogy az áru tiszta és teljes legyen,  összhangban a higiéniai előírásokról. A Vásárló köteles az általános feltételek mellett betartani a termék jótállási papírján vagy a leírásban szereplő feltételeket, a terméket az élettartamával összhangban használni.

A reklamáció végrehajtásának módja és helye

A reklamáció történhet írásos formában, e-mailben: info@fanaticshop.hu

A reklamált terméket, mint ajánlott küldeményként postai úton vagy futárszolgálattal vissza lehet küldeni, a Vásárló költségére. Ha a Vásárló gyártási hibát állapít meg, akkor legelőször a számla másolatával együtt a saját költségére ajánlott küldeményként el kell küldenie a terméket az eladó címére, megadva a reklamáció okát. A visszaküldésnél a terméket úgy kell becsomagolni, hogy az a szállítás során ne sérüljön. Ha a termék  a szállítás során megsérül, az a reklamáció elutasítását vonja maga után. Az utánvéttel visszaküldött küldeményt nem áll módunkban átvenni.

A reklamáció részét kell hogy képezze a kár irásbeli leirása, amely a reklamáció tárgya, az eladásról szóló bizonylat a számla, amely egyben jótállási jegyként is szolgál, vagy maga a jótállási jegy is akár. A reklamációhoz az előbb felsoroltakból elég csak egy is.